Jak nás překvapily supermarkety…

28. 10. 2018

Nějací vaši příznivci nám polepili zboží samolepkami “zbytečný plast” já obal nepotřebuji, co s tím máme dělat? I takové telefonáty jsme dostávali od vedení supermarketů působících na českém trhu během druhé fáze kampaně Plast je past, která byla zaměřená na firmy a především supermarkety. Ohlas byl veliký a to nejen mezi lidmi, ale především mezi samotnými prodejci. Za více než desetiletou “kariéru” v Greenpeace nepamatuji, že by nás firmy v takové míře sami aktivně oslovovaly, ať už s prosbou o radu či schůzku, aby za námi jezdilo vedení firem do naší kanceláře, či nás prosily o pomoc s úpravou nejasné legislativy, týkající se například prodávání lahůdek do vlastních krabiček.

Reakce prodejců dokazuje, že se lidem podařilo je dotlačit k tomu, že se o omezení zbytečných plastů seriózně zajímají a začínají pomalu nabízet první dílčí opatření. Ale stále jsme na začátku a je vidět, že mnozí prodejci tápou jak problém řešit systémově. Nutno podotknout, že to není věru snadné. Například nahradit plast jiným materiálem, včetně papíru, nemusí být vždy ekologičtější – zde je třeba pečlivě posuzovat takzvané LCA ( Life Cycle Assessment), tedy ekologickou stopu materiálu od jeho vzniku (včetně použitých surovin, až po recyklaci či likvidaci). Započítává se sem např. vliv na klima, spotřeba vody, vliv na eutrofizaci, emise všeho druhu, doprava atd. Je to velmi komplexní disciplína a v různých regionech v závislosti na způsobu a vyspělosti odpadového hospodářství navíc můžeme dostat různé výsledky. Velká obezřetnost je namístě i v případě kompostovatelných plastů. I ty v mnoha ohledech mohou totiž být horší alternativou plastům konvenčním. Náhrada jednoho materiálu za jiný je jen částí řešení, tím skutečným řešením je omezit zbytečné obaly, zajistit, aby ty nezbytné byly znovupoužitelné a snadno recyklovatelné. To je i naše hlavní sdělení při jednání s prodejci. V Británii se například všichni prodejci zavázali, že do roku 2025, v rámci tzv. UK Plastic Pack, bude 100 % jejich obalů znovupoužitelných, recyklovaných nebo kompostovatelných. Dojde k eliminaci zbytečných a problematických jednorázových plastů, ať už změnou jejich designu, inovacemi nebo změnou způsobu doručování a obaly budou obsahovat alespoň  30% recyklovaného materiálu. Z našeho pohledu by cíl mohl být i ambicióznější. Jeden britský řetězec – Iceland, chce dokonce vše stihnout dříve, a proto se k paktu nepřidal, ale jako inspirace pro české prodejce může britská iniciativa sloužit dobře. A nejen pro ně.

Co kupujme a kolik toho kupujeme jen na nás. Omezit zbytečné plasty a celkově snížit vlastní spotřebu je krokem, který může udělat každý z nás již dnes. Není důvod otálet.


Sdílet na Facebooku

Další novinky Darujte