Nová fáze: Systémová změna!

20. 9. 2018

Do třetí fáze kampaně Plast je past jsme vstoupili před třemi týdny. Jejím stěžejním cílem bylo otestovat vodu na přítomnost mikroplastů. Mikroplasty se do vody mohou dostat dvěma způsoby. Prvním je rozklad plastů, například PET lahví, kelímků, brček a podobně, na drobné částečky, druhým je vymývání například ze syntetického oblečení. I tato fáze proto nabídla několik možností, jak můžeme sami k omezení mikroplastů ve vodních zdrojích přispět. Psali jste výrobcům outdorového oblečení, zapojovali jste se do světového dne úklidu a výrobcům spočítali plastový odpad v přírodě, mohli jste si zasoutěžit o drobné ceny a v neposlední řadě podpořit kampaň Plast je past finančně.

Stěžejní aktivitou třetí fáze bylo testování vzorků vody na přítomnost mikroplastů. Proto jsme na začátku měsíce vyrazili na vodu a odebrali vzorky na několika místech z Vltavy a Labe. Vzorky odcestovaly do Greenpeace laboratoře v britském Exeteru a výsledky by měly být známy do konce září. V budoucnosti plánujeme analyzovat na přítomnost mikropastů a mikrovláken i odpadní vody, čistírenské kaly a říční sediment.

Nová fáze: Systémová změna

Příčinu i dopady plastového znečištění je třeba řečit komplexně a od základu. V této fázi je pro vás opět připraveno několik úkolů a možností zapojení, kterými můžete přispět k opravdové změně. Seznámíte se s tím, jak můžete po krůčcích měnit své okolí – obci, kde žijete, školu, kde studujete, podnik, kde pracujete či místo, kam chodíte jíst, pít a bavit se. V podrobné příručce se dozvíte, jak se do změny pustit, na co se připravit, koho oslovit, kam se obrátit. Poskytne vám také dostatek faktických argumentů a mnohé tipy a doporučení. Následně se můžete pustit do změny svého okolí. Můžete se zapojit do sběru podpisů pod výzvu adresovanou ministrovi životního prostředí, europoslancům a zástupcům průmyslu. Tak jdete do toho?


Sdílet na Facebooku

Další novinky Darujte